Valitse sivu

Turvallisempi suomi yhdessä

Mistä rakentuu turvallisuutemme Suomessa, tänään ja huomenna?

To 3.9.2020 13:00 - 16:00 | Maksuton verkkotapahtuma

Tallenteet löydät sivun alaosasta agendan yhteydestä.

Mistä rakentuu turvallisuutemme Suomessa, tänään ja huomenna?

Globaali maailma on samaan aikaan suuri ja pieni. Mitä turvallisuus tarkoittaa ja kuinka yhteiskunta pidetään toimintakykyisenä myös yllättävän kriisin keskellä? Millaista näkyvää ja näkymätöntä vaikuttamista tapahtuu sosiaalisessa mediassa päivittäin?

Maksuton verkkotapahtuma

Tapahtumamme tarjoaa tietoa ja näkökulmia kokonaisturvallisuuteen ja Suomen tulevaisuuden näkymiin. Puheenvuorojen teemat käsittelevät muun muassa huoltovarmuutta eri näkökulmista, sekä vaikuttamista ja tiedonkeruuta sosiaalisessa mediassa.

Turvallisempi Suomi yhdessä -verkkotapahtuma järjestetään 3.9.2020. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

Tutustu puhujiin ja päivän tarkempaan ohjelmaan, joka jakautuu osittain kahteen eri lähetykseen. Tallenteet kaikista puheenvuoroista ovat katsottavissa tällä sivustolla tapahtuman jälkeen.

Puhujaesittelyt

Timo Kivinen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali

Kenraali Kivinen on sotilasuransa aikana palvellut muun muassa puolustusasiamiehenä, Utin jääkärirykmentin komentajana, Karjalan prikaatin komentajana, Puolustusvoimien strategiapäällikkönä ja Pääesikunnan päällikkönä. Hän on myös opiskellut Iso-Britanniassa Royal College of Defence Studies -korkeakoulussa. Kenraali Kivisen komentajakausi alkoi vuonna 2019

Ilona Lundström

Hallituksen pj. Huoltovarmuuskeskus,
ylijohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ilona Lundström (HT) toimii ylijohtajana TEM:n innovaatiot ja yritysrahoitus -osastolla. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Tekesissä johtajana. Lundström toimii myös Huoltovarmuuskeskuksen pj:na. Lundströmillä on mittava kokemus yksityisen ja julkisen sektorin innovaatioita, TKI-toimintaa ja kasvua edistävistä politiikkatoimenpiteistä.

Peter Vesterbacka

Yrittäjä ja visionääri

Peter Vesterbacka on visionäärinen yrittäjä, joka on ollut tekemässä mm. startup-tapahtuma Slushista ja Angry Birds -brändistä alojensa johtajia maailmassa. Vesterbacka toimii Kiinan johtavan design-yliopiston, Tongji University Shanghain, vierailevana innovatioiden ja yrittäjyyden professorina. Vuonna 2011 Time-lehti valitsi hänet maailman 100 vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon.

Pauli Aalto-Setälä

CEO, Dentsu

Pauli Aalto-Setälä on markkinointiviestintään, mediaan ja dataan perustuvan Dentsun Suomen konsernijohtaja, journalisti ja tietokirjailija. Aalto-Setälä on toiminut myös Turun yliopiston työelämäprofessorina.

Antti Paronen

Majuri ja tutkimusalajohtaja, Maataistelukeskus

Antti Paronen (ST) palvelee tutkimusalajohtajana Maavoimien tutkimuskeskuksen alaisessa Maataistelukeskuksessa. Hän toimii myös dosenttina Maapuolustuskorkeakoululla. Paronen keskittyy tutkimuksessaan maasodankäynnin tulevaisuuteen, kansainväliseen terrorismiin ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Parosen tutkimusintresseihin lukeutuvat myös verkostotutkimus ja tiedonkeruun eri mahdollisuudet.

Adina Nivukoski

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja

Adina Nivukoski on Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja ja kiinnostunut koulutuksesta sekä nuorten asioista. Hän on 20-vuotias Pohjanmaalta kotoisin oleva nuori.

Vesa Valtonen

Eversti, Maavoimat

Vesa Valtonen (ST) on yleisesikuntaeversti Maavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa, pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa ja Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Valtonen on kokonaisturvallisuuden ja turvallisuustoimijoiden yhteistyön asiantuntija.

Pia Pohja

Toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry.

Pia Pohja on Elintarviketeollisuusliiton (ETL) toimitusjohtaja ja huoltovarmuusorganisaatio Elintarviketeollisuuspoolin pj. Aiemmin hän työskennellyt mm. yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttitoimisto Rud Pedersen Public Affairs Companyssa, valtiosihteerinä STM:ssa sekä toimitusjohtajana Terveyspalvelualan Liitossa. Pohjan työkokemuksessa yhdistyvät johtaminen sekä vaikuttamisen ja viestinnän strateginen suunnittelu.

Veli-Matti Virolainen

Professori, LUT-yliopisto

Veli Matti Virolainen (TkT) on hankintojen johtamisen professori LUT-kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja opetusaloinaan ovat hankintastrategiat, arvoverkostot, toimitusketjujen riskienhallinta, hankintatoimen talouden ohjaaminen ja julkiset hankinnat.

ohjelma – 3. SYYSKUUTA 2020

Lava 1

13.00

Tervetulosanat

Juha-Matti Saksa, LUTin rehtori
Veli Matti Virolainen, Professori
Kari Pietiläinen, Maasotakoulun johtaja

13.10

Suomen kokonaisturvallisuus – Puolustusvoimien rooli

Timo Kivinen, Puolustusvoimain komentaja, kenraali

Puolustusvoimain komentaja käsittelee puheessaan toimintaympäristön muutosta sekä Puolustusvoimien roolia ja toimenpiteitä kokonaisturvallisuuden edistämiseksi.

13.35

Huoltovarmuuden huominen

Ilona Lundström, Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen pj, ylijohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

14.00

Millaiselta Suomi näyttää tulevaisuudessa?

Peter Vesterbacka, yrittäjä ja visionääri

Visionäärinen yrittäjä pitää Suomen maantieteellistä sijaintia ja toimintaympäristöä ylivoimaisena. Puheessaan hän pohtii kuinka tulevaisuutemme voisi olla vieläkin loistavampi, uhkista huolimatta.

Seuraavat esitykset pyörivät samanaikaisesti kahdella lavalla

Lava 1

Lava 2

14.30

Suora ja epäsuora vaikuttaminen Suomessa 2020

Pauli Aalto-Setälä, CEO, Dentsu

Miten meihin vaikutetaan, miten käyttäytymisemme muuttui pandemian aikana? Media-alalla pitkään toiminut Aalto-Setälä kertoo omia näkemyksiään siitä, mitä medialle on tapahtumassa.

Lava 1

Turvallisuuskomitea kokonaisturvallisuuden rakentajana

Vesa Valtonen, eversti, Maavoimien esikunta

Valtonen käsittelee suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallia, kokonaisturvallisuutta. Suomen tapa toteuttaa viranomaisvetoista turvallisuussuunnittelua on poikkeuksellinen. Yksityisen sektorin sekä järjestökentän osallistamiseen perustuvia yhteistyömalleja sovelletaan kaikilla toimintatasoilla, kunnista valtioneuvostoon.

Lava 2

15.00

Sosiaalinen media ja tiedonhankinta

Antti Paronen, tutkimusalajohtaja ja majuri, Maataistelukeskus

Parosen puheenvuoro keskittyy avoimien lähteiden tiedonkeruuseen, sekä havainnollistuksiin mitä mahdollisuuksia sosiaaliseen mediaan ladattu tieto tarjoaa tiedonkerääjälle. Miten verkostoanalyysin kautta saatavissa oleva tieto on jatkokäytettävissä?

Lava 1

Ruokaturva osana Suomen huoltovarmuutta

Pia Pohja, toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry.

Toimiva ruokaturva on yhteiskunnan peruspilareita. Pohjan esitys valottaa ruokaturvan käsitettä ja sen roolia osana huoltovarmuutta. Hän myös kuvailee kuinka huoltovarmuutta suunnitellaan ja toteutetaan elintarvikesektorin ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Lava 2

15.25

Nuorten kokema epävarmuus

Adina Nivukoski, Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja

Adina tulee puhumaan nuorten kokemasta epävarmuudesta ratkaisukeskeisesti. Hän pohtii miten nuoret kokisivat enemmän varmuutta tulevaisuudesta.

Lava 1

Huoltovarmuus LUT-yliopiston tutkimuksessa

Veli Matti Virolainen, professori, LUT-yliopisto

Virolainen keskittyy esityksessään kahteen huoltovarmuuden kannalta keskeiseen aiheeseen: energiahuoltovarmuuteen sekä hankintatoimen ja toimitusketjujen johtamiseen. Molemmat teemat ovat LUTin tutkimuksen ja opetuksen keskeisiä osaamisalueita.

Lava 2

Lava 1

15.50

Loppuyhteenveto

Juha-Matti Saksa ja Joonas Grönlund

LUT-yliopisto

LUT-yliopisto tuottaa puhtaan veden, ilman ja energian ratkaisuja sekä tukee yritysten ja teollisuudenalojen kestävää uudistumista. Edistämme systeemistä muutosta tieteenalarajoja ylittävällä tekniikan ja talouden osaamisella. Yhteisössämme on 6500 jäsentä ja kampuksemme ovat Lappeenrannassa ja Lahdessa.